Brandig och marknadsföring för Hands in Union

Mål: Marknadsföring av en välgörenhetsorganisation

NNär år 2015 startades en ny välgörenhetsorganisation Hands in Union för att hjälpa folk i Nepal efter jordbävning, hjälpte InTrycko med att skapa logga samt all marknadsföringsmaterial såsom: flygblad, foldrar, roll-ups, hemsida, visitkort, blomsterkort, mm.

Sedan dess stödjer InTrycko Hands in Union med all marknadsföring, då deras jobb är väldigt viktigt och man hjälper fler och fler barn varje år.