Flyg från Kristianstad

Mål: Övertyga Kristianstadsborna att flyga från Kristianstad

Med en serie av roliga annonser som presenterade kraftfulla argument för att flyga till Stockholm, lyckades InTrycko tillsammans med Kristianstad Österlen Airport öka antalet resenärer från Kristianstad.

Annonser var så populära att Kristianstad Österlen Flygplats fick brev med positiva reflektioner från Kristianstadsbladets läsare.