Reklam av höstresor samt ny restaurang på flygplatsen

Mål: Öka kännedom bland resenärer om attraktiva resmål samt en ny restaurang på Kristianstad Österlen Airport